WARSZTATY
W PRZEDSZKOLACH
WARSZTATY W SZKOŁACH
WODNE WARSZTATY
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
date: 2018-03-17 19:25:58
error: E_WARNING
description:
mysqli::connect() [mysqli.connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50547 Library:50637
place: /home/magazyn/domains/kajakowypatrol.pl/public_html/app/sql.php
line: 250
2014-08-22

Liswarta warta pływania!

Liswarta jest lewym dopływem Warty. Ta 93-kilometrowa rzeka przepływająca przez województwo śląskie charakteryzuje się naturalnym, krętym korytem, którego brzegi dość często porasta las. Po drodze Liswarta przepływa przez liczne bystrza i ciekawe pod względem przyrodniczym i historycznym tereny. Niestety w samej rzece i na jej brzegach nie brakowało odpadów. W ramach drugiej edycji projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka, w dniach 11- 13 sierpnia 2014 grupa 20 śmiałków z okolic Częstochowy, razem z trenerem edukacji ekologicznej oraz dwoma ratownikami WOPR podjęła się zadania oczyszczenia rzeki ze śmieci na odcinku Krzepice – Kule. Uczestnicy spływu obok zbierania odpadów – głównie szklanych i plastikowych butelek, styropianu, reklamówek, opakowań po słodyczach i chipsach czy alumioniowych puszek – brali również udział w zajęciach edukacyjnych. Podczas warsztatów zostali oni zapoznani m.in. z informacjami dotyczącymi samej rzeki, jej fauny i flory, pojęciami związanymi z biomonitoringiem i ochroną przyrody czy podstawowymi założeniami zawartymi w Ramowej Dyrektwie Wodnej. Kajakarze mieli też okazję wykazać się podczas zajęć praktycznych, kiedy to m.in. badano właściwości fizykochemiczne wody, czy określano prędkość nurtu.

Trzydniowe Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej na Liswarcie stanowiły niezapomniane, ciekawe, a jednocześnie pouczające doświadczenie dla uczestników.