WARSZTATY
W PRZEDSZKOLACH
WARSZTATY W SZKOŁACH
WODNE WARSZTATY
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
date: 2018-04-21 07:30:50
error: E_WARNING
description:
mysqli::connect() [mysqli.connect]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50547 Library:50637
place: /home/magazyn/domains/kajakowypatrol.pl/public_html/app/sql.php
line: 250

Niezbędnik

Warsztaty "O wodzie w szkole" - niezbędnik

Niezbędnik czyli co trzeba wiedzieć o Warsztatach „O wodzie”

Prowadzący
Prowadzący warsztaty to członkowie Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz przedstawiciele Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. Kontakt uczniów z trenerem prowadzącym warsztaty jest wyjątkowo otwarty – opiera się na dialogu, a brak „oceny do dziennika” zachęca do zadawania pytań i wymiany opinii.

Usytuowanie szkoły
Szkoła, która chce wziąć udział w warsztatach powinna być usytuowana w pobliżu rzeki. Ma to na celu umożliwienie uczniom danej placówki „wyjście w teren” i pobranie próbek wody bezpośrednio z cieku. Jeśli w pobliżu szkoły nie przepływa rzeka, należy ten fakt zgłosić wcześniej do biura organizatora. Wówczas trener prowadzący zajęcia pobierze próbki wody przed zajęciami i dostarczy je na warsztaty.

Materiały i konspekty
Materiały i konspekty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów zostały stworzone specjalnie na potrzeby projektu. Są zebrane na płycie projektowej. W celu uzyskania płyty prosimy o kontakt z biurem projektu biuro@kajakowypatrol.pl

Koszt udziału w warsztatach
Dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warsztaty są bezpłatne! Wystarczy, że zainteresowana szkoła zgłosi chęć udziału w projekcie.